Panitia PSB 2021 / 2022

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN SISWA-SISWI BARU ( PSB )
KB -TK. ANNUR TAHUN AJARAN 2021 / 2022

Penasehat : H. Lukman Markani
Penanggung jawab Aries Widayat, S.T 
Ketua 1. Drs. H. Mahmudi
2. Inayatul Faizah, S. Pd.I
Sekretaris 1. Syafa’atun 
2. Istini, S. Sos
Bendahara 1. Agustin, S.E
2. Syafa’atun
Tim Penilai Seleksi / Observasi : 1. Inayatul Faizah, S. Pd. 
2. Rr. Nurhayati Idha.K, S.P
3. Nur Widya Astuti R, S.Pd
Tim Pengawas : 1. Siti Khasanah, S.Pd
2. Aisyah Nur Rohmah
Tim Pendaftar PSB, Daftar Ulang : 1. Misroh, S.Pd
2. Wahyu Purnawati, S. Pd. I
3. Miftakhul Jannah, S.Pd.I
4. Syafa’atun
Pemesanan Seragam : 1. Rr. Nurhayati Idha.K, S.Pd
2. Siti Sholikatun Nisak, S. E.I 
3. Syafa’atun
Pengambilan Seragam : 1. Miftakhul Janah, S. Pd. 
2. Siti Sholikatun Nisak, S. E. I
3. Syafa’atun 
Menyampaikan Surat Keterangan Siswa- siswi diterima KB-TK Annur 2021-2022  : 1. Siti Khasanah, S.Pd
2. Syafa’atun
Pemesanan dan Pemasangan Spanduk : 1. Dik Ali
2. Hartono

 

Semarang, 1 Desember 2020
Ketua
Yayasan ANNUR

ttd

Aries Widayat, S.T