SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN SISWA-SISWI BARU ( PSB )
KB -TK. ANNUR TAHUN AJARAN 2020 / 2021

Penasehat : H. Lukman Markani
Penanggung jawab Aries Widayat, S.T 
Ketua 1. Drs. H. Mahmudi
2. Wahyu Purnawati S. Pd. I
Sekretaris 1. Syafa’atun 
2. Istini, S. Sos
Bendahara 1. Agustin, S.E
2. Syafa’atun
Tim Penilai Seleksi / Observasi : 1. Inayatul Faizah, S. Pd. 
2. Misroh, S. Pd.
3. Nur Widya Astuti Rahayu
Tim Pengawas : 1. Siti Khasanah, S.Pd
2. H. Moch. Rodhi, S.H.I
Tim Pendaftar PSB, Daftar Ulang : 1. Misroh, S.Pd
2. Wahyu Purnawati, S. Pd. I
3. Rr. Nurhayati Idha.K, S.P
4. Syafa’atun
Pemesanan Seragam : 1. Miftakhul Janah, S. Pd. I
2. Siti Sholikatun Nisak, S. E.I 
3. Syafa’atun
Pengambilan Seragam : 1. Miftakhul Janah, S. Pd. 
2. Siti Sholikatun Nisak, S. E. I
3. Syafa’atun 
Menyampaikan Surat Keterangan Siswa- siswi diterima  : 1. Siti Khasanah, S.Pd
2. Syafa’atun
Pemesanan dan Pemasangan Spanduk : 1. Dik Ali
2. Hartono

 

Semarang, 1 Desember 2019
Ketua
Yayasan ANNUR

ttd

Aries Widayat, S.T