Struktur Organisasi Sekolah

ORGANISASI DAN SUSUNAN PENGURUS


KB-TK ANNUR berada di bawah naungan Yayasan ANNUR 
yang beralamat di Jl. Tapak No. 41 Tugurejo Tugu Semarang , 
dengan susunan pengurus yayasan sebagai berikut : 

Pembina : H. Lukman Markani
Ketua : Aries Widayat, S. T.
Wakil Ketua : Aisyah Nurrohmah
Sekretaris : Drs. H. Mahmudi
Bendahara : Agustin Azizah, S. E 
Sie Pendidikan : Moch. Rodhi, S. H. I


Sedangkan susunan organisasi TK ANNUR sebagai berikut : 
Kepala TK : Siti Khasanah, S.Pd
Sekretaris : Istini, S.Sos.
Bendahara : RR. Nurhayati Idha K, S.P.
Seksi Kesiswaan : Misroh, S.Pd.
Seksi Humas & Sosial : RR. Nurhayati Idha Kurniasih, S.P.
Seksi Publikasi : Inayatul Faizah, S.Pd.I.
Seksi Keagamaan : Miftahul Janah, S.Pd.I.
Seksi Pemeliharaan : Inayatul Faizah S.Pd.I., Dik Ali
Seksi Kesenian : Wahyu Purnawati, S.Pd.I. , Herman Susanto, S.H., Eko Purnomo, Dyah Ani Iswardani 
Seksi Sosial : Nur Widya Astuti R.